Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Sức khỏe

Có thể uống cà phê trong kỳ kinh nguyệt

Cà phê trong kỳ kinh nguyệt Kinh nguyệt không phải là một bệnh, nhưng là một trạng thái tương đối bình thường của người phụ nữ, mặc dù nhiều người trải qua thời kỳ kinh nguyệt, và thành thật mà nói, không thích những ngày này.
ĐọC Thêm